Cara Lama Dan Baru Aktif Sim Kad Tone Excel Termasuk Proses Port In.

Aktif sim kad Tone Excel bukan perkara besar untuk memulakan bisnes WOW ToneExcel.Segalanya telah disediakan bermula cara lama (sms) hingga cara baru (picit butang sj).Hanya diperlukan adalah kemahuan.Kalau ada kemahuan untuk mengubah hidup,jalannya ada.Beruntung tinggal di Malaysia.Negara maju serta punya usahawan yang akan memberi pekerjaan kepada kita(bisnes online).Tidak ada bisnes seumpamanya di dunia.Bertapak pada tahun 2010,pada bulan Ogos 2015,genaplah usia bisnes WOW Tune Talk Tone Excel.Tidak ada ruang pembaharuan yang harus dibuat terutama cara aktif sim kad Tone Excel itu.Yang terjadi,serpihan demi serpihan kemajuan dari bentuk ganjarannya.Aktif Sim Kad Tone Excel

AKTIF SIM KAD TONE EXCEL Melalui Kaedah Sms (Cara Lama).

Aktif sim kad Tone Excel dikelaskan kepada 2 cara.Cara-cara ini yang ada sekarang.
KAEDAH SMS – Cara asas yang biasa dibuat adalah ikut 1 format ini saja (Khas bagi pengguna Mykad).

Aktif Sim Kad ToneExcelad<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoMykadPendaftar
<jarak>Alamat PenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>IdpPenajaAktif Sim Kad ToneExcel
Di bawah ini terdapat banyak format yang anda boleh ikut kalau nak ikut,tapi ikut format sms di atas ini saja.

Bagi Pengguna Mykad,Format Sms Adalah:
Aktif Sim Kad Tone ExcelTujuan Aktifkan Simkad Sahaja.
ad<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoMykadPendaftar<jarak>
Alamat PenuhPendaftar
<jarak>Poskod<jarak>IdpPenaja

Contoh: ad badrul bin awang 81111111 82222222 780808115808 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 idp906274
Aktif Sim Kad Tone ExcelTujuan Aktifkan Simkad + Proses Port In(Kekal NomborLama).
ad<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoMykadPendaftar<jarak>
Alamat PenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>NamaTelcoLama<jarak>NoHpTelcoLama<jarak>IdpPenaja
Contoh: ad badrul bin awang 81111111 82222222 780808115808 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 digi 0167654321 idp906274
Aktif Sim Kad Tone ExcelTujuan Aktifkan Simkad + Proses Port In + Daftarkan Akaun Bank Penerima Komisen.
ad<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoMykadPendaftar<jarak>
AlamatPenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>NamaTelcoLama<jarak>NoHpTelcoLama<jarak>NamaBank
<jarak>NoAkaunBank<jarak>IdpPenaja
Contoh: ad badrul bin awang 81111111 82222222 780808115808 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 digi 0167654321 maybank 114085041187 idp906274
Bagi Pengguna Kad/Waran Polis/Tentera,Format Sms Adalah:
Aktif Sim Kad Tone ExcelTujuan Aktifkan Simkad Sahaja.
ad<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoPolis/Tentera<jarak>
TarikhLahirPendaftar<jarak>Alamat PenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>IdpPenaja
Contoh: ad badrul bin awang 81111111 82222222 RF54321 08081978 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 idp906274
Aktif Sim Kad Tone ExcelTujuan Aktifkan Simkad + Proses Port In(Kekal Nombor Lama).
ad<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoPolis/Tentera<jarak>
TarikhLahirPendaftar<jarak>Alamat PenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>NamaTelcoLama<jarak>
NoHpTelcoLama
<jarak>IdpPenaja

Contoh: ad badrul bin awang 81111111 82222222 RF54321 08081978 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 digi 0167654321 idp906274
Aktif Sim Kad ToneExcelTujuan Aktifkan Simkad + Proses Port In + Daftarkan Akaun Bank Penerima Komisen.
ad<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoPolis/Tentera<jarak>
TarikhLahirPendaftar<jarak>Alamat PenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>NamaTelcoLama<jarak>
NoHpTelcoLama
<jarak>NamaBank<jarak>NoAkaunBank<jarak>IdpPenaja

Contoh: ad badrul bin awang 81111111 82222222 RF54321 08081978 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 digi 0167654321 maybank 114085041187 idp906274
Bagi Pengguna Passport,Format Sms Adalah:
Aktif Sim Kad ToneExcelTujuan Aktifkan Simkad Sahaja.
ad<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoPassportPendaftar
<jarak>Negara<jarak>TarikhLahirPendaftar<jarak>AlamatPenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>IdpPenaja
Contoh: ad badrul bin awang 81111111 82222222 K654321 indonesia 08081978 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 idp906274
Aktif Sim Kad ToneExcelTujuan Aktifkan Simkad + Proses Port In(Kekal Nombor Lama).
ad<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoPassportPendaftar
<jarak>Negara<jarak>TarikhLahirPendaftar<jarak>AlamatPenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>
NamaTelcoLama<jarak>NoHpTelcoLama<jarak>IdpPenaja
Contoh: ad badrul bin awang 81111111 82222222 K654321 indonesia 08081978 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 digi 0167654321 idp906274
Aktif Sim Kad Tone ExcelTujuan Aktifkan Simkad + Proses Port In + Daftarkan Akaun Bank Penerima Komisen.
ad<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoPassportPendaftar
<jarak>Negara<jarak>TarikhLahirPendaftar<jarak>AlamatPenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>
NamaTelcoLama<jarak>NoHpTelcoLama<jarak>NamaBank<jarak>NoAkaunBank<jarak>IdpPenaja
Contoh: ad badrul bin awang 81111111 82222222 K654321 indonesia 08081978 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 digi 0167654321 maybank 114085041187 idp906274
Aktif Sim Kad Tone ExcelTaip ikut mana satu format sms di atas bersesuaian dgn kehendak anda & hantar ke no: 014-705 7769.

AKTIF SIM KAD TONE EXCEL Melalui Kaedah Picit Butang (Cara Baru 2015).

KAEDAH PICIT BUTANG – Cara ni paling senang.Guna cara ni sudah memadai untuk daftar & aktif simkad Tone Excel anda.Saya cadangkan guna saja cara ini untuk daftar dan aktif sim kad Tone Excel pada masa lepas ini.Anda dan bakal downline pun senang daftar.Senang tambah downline.Picit butang (Aktif/Daftar AD) ini.

Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel

Dah klik,pada page itu,terdapat 1 borang yang mengandungi kotak-kotak kosong untuk diisi.Ruangan kotak kosong yang wajib diisi telah ditandakan dengan tanda (*)dan (Wajib Diisi).
Aktif Sim Kad ToneExcelRuangan wajib diisi adalah: Nama Penuh*:/No. SN*:/No.PUK*:/Nombor. IC*:/Alamat*:/Poskod*:/Negeri*:/No. HP anda (untuk terima sms pendaftaran). (tanpa Sempang contoh:0123456789)*:/IDP Penaja anda*:.Ruangan Nama Penuh*:,Nombor. IC*:,Alamat*:,Poskod*:,Negeri*: isi sepertimana yang terdapat dalam ic anda.No. SN*:& No.PUK*: ada di bahagian belakang simkad ToneExcel yang ingin didaftar itu.No.PUK taip semua 8 digit nombor itu.No. SN 2 biji kosong di depannya abaikan.Ambil semua 8 digit nombor selepas 2 biji kosong itu.
Aktif Sim Kad Tone ExcelRuangan yang menjadi pilihan samada nak isi/pilih atau tidak: Nama Bank (Pilihan):/No akaun bank (Pilihan):.Kalau tak mahu isi lagi,bila-bila masa nanti boleh baca di sini:
Aktif Sim Kad Tone ExcelSudah siap dan yakin,picit butang Aktifkan SIMKAD letaknya di bawah sekali.Siap.Ia ‘on the way’ ke DEC ToneExcel.Dicadangkan tunggu paling sekejap 1 hari,paling lama 2 hari utk terima sms status pendaftaran.Kalau nak telefon bertanya khabar dlm tempoh 2 hari itu tak ada masalah.Adalah orang DEC yang jawab.Di sini anda akan dapat semua senarai kontek termasuk pihak DEC.

PROSES PORT IN Melalui Kaedah Sms (Cara Lama).

KAEDAH SMS – Kaedah sms port in kekal no lama ini adalah bagi simkad Tone Excel yang dah aktif.Jarak masa waktu simkad aktif dengan sms untuk proses ini tidak tentu.Anda dah pakai baru @ lama simkad ToneExcel yang aktif itu,jika timbul kehendak untuk ambil nombor dari telco lama untuk didaftarkan/di’parking’ di telco Tune Talk,sila guna format-format sms ini.Ketiga-tiga format ini sama saja cuma bezanya samada anda telah daftar/aktif kedua-dua telco lama dan Tune Talk ini guna Mykad @ waran polis / tentera @ passport.
Aktif Sim Kad ToneExcelBagi Pengguna Mykad,Format Sms Adalah:
pt<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoMykadPendaftar<jarak>
Alamat PenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>NamaTelcoLama<jarak>NoHpTelcoLama
Contoh: pt badrul bin awang 81111111 82222222 780808115808 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 digi 0167654321 
Aktif Sim Kad ToneExcelBagi Pengguna Kad/Waran Polis/Tentera,Format Sms Adalah:
pt<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoPolis/Tentera<jarak>
TarikhLahirPendaftar
<jarak>AlamatPenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>NamaTelcoLama<jarak>

NoHpTelcoLama
Contoh: pt badrul bin awang 81111111 82222222 RF54321 08081978 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 digi 0167654321

Aktif Sim Kad ToneExcelBagi Pengguna Passport,Format Sms Adalah:
pt<jarak>NamaPenuhPendaftar<jarak>NoSNSimkad<jarak>NoPUKSimkad<jarak>NoPassportPendaftar
<jarak>Negara<jarak>TarikhLahirPendaftar<jarak>AlamatPenuhPendaftar<jarak>Poskod<jarak>
NamaTelcoLama
<jarak>
NoHpTelcoLama
Contoh: pt badrul bin awang 81111111 82222222 K654321 indonesia 08081978 no.8 jalan sri gudang 1/8 53500 digi 0167654321

Aktif Sim Kad Tone ExcelKod pt yang letaknya di depan sekali dipakai untuk format sms kekal nombor lama sebab simkad sudah didaftarkan.Kod ad pula dipakai untuk daftarkan simkad buat ‘first time’.Ingat,sms port in wajib dihantar melalui simkad Tone Excel yang terlibat dlm permohonan port in itu.2 ini wajib sama iaitu nama pemohon dan ic.Nama & ic daftar no lama dulu kena sama dengan nama & ic daftar simkad Tone Excel.Untuk selesai masalah yang tidak sepadan adalah pemilik nama & ic itu sendiri kena turun ke center / HQ / kaunter kastemer servis telco lama bersama pemilik nama & ic satu lagi bagi menukarkan maklumat daftar tersebut.Sila periksa no lama didaftar dengan nama & ic siapa secara sms melalui kod ini: Pelanggan Digi>Taip CHECKID801002035111 hantar ke no 2000.Pelanggan Celcom>Taip BDAY STATUS hantar ke no 28882.Pelanggan Maxis>Taip 801002035111 hantar ke no 22011.Pelanggan Umobile>Taip VERIFY 811121035423 hantar ke no 28011.Artikel port in lengkap di sini.

PROSES PORT IN Melalui Kaedah Picit Butang (Cara Baru 2015).

KAEDAH PICIT BUTANG – Untuk kekalkan nombor lama,saya cadangkan buat proses port in melalui kaedah ini.Kaedah paling mudah.Picit butang ‘Port In PT’ ini dan anda akan dibawa ke laman borang.

Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel Aktif Sim Kad Tone Excel

Semua yang ada di sana adalah kotak kosong yang wajib diisi.Maklumat ini mesti sama dengan maklumat daftar simkad yang telah dibuat.Jika tak sama,ia tak akan berjaya: Nama Penuh*:,No. SN*:,No.PUK*:,Nombor. IC*:,Alamat Penuh*:.Untuk 3 ruangan paling bawah,bagi No. HP yang anda gunakan sekarang. (tanpa Sempang contoh:0123456789)*:,masukkan dengan no hp TuneTalk Tone Excel yg baru diterima lepas daftar simkad.Ruangan Line Lama (Spt Maxis/Celcom/Digi): pula pilih syarikat nombor lama.Ruangan No Lama sila taip no hp lama anda.Picit butang ‘Kekal No. Lama’.Selesai.Tunggu 1 @ 2 hari sampai nombor lama di simkad lama dah tak aktif lagi.Gunakan simkad Tone Excel baru kerana di sana ada nombor lama itu.

Aktif Sim Kad Tone Excel Mudah Mulai Tahun 2015.

Daftar dan aktif sim kad Tone Excel sekarang ni senang.Cuma tunggu anda nak atau tak nak sahaja.Mereka yang berfikiran positif dan cekal berusaha akan berjaya.Jalannya ada cuma kita tak tahu nak menguruskannya + ilmu yang sedikit + masa tak cukup + kekangan kewangan.Tapi,di mana sedang berusaha,di situ jalan ada saja jalan standby memberi ruang.Bagi saya,pendapat otai untuk jadikan bisnes Tone Excel sebagai bisnes kesayangan adalah tepat.Tanpa sayang kita tidak akan serta dapat menjaganya dengan baik.Segala keperluan seperti pemilikan sendiri media fanpage,facebook dan alat-alat lain tidak lengkap dan untuk membawanya pun jadi tak sempurna.Tahukah anda,pengguna handphone di Malaysia sekarang semakin bertambah dan jumlah semasanya tahun 2015 adalah 41 juta!!!.1 orang pakai 2,3,4 telefon.Adalah tu keperluan untuk guna nombor berlainanJumlah penduduk lebih sikit 30 juta tapi pengguna prepaid jumlahnya mencapai 33.6 juta.

Jika langkah aktif sim kad Tone Excel telah dibuat,segala urutan langkah susulan mesti ikut landasannya sampai ke titik noktah simkad sudah expired.Isu-isu yang mesti diketahui adalah simkad yang baru aktif kena dihantar sms mengunakannya dalam tempoh 2 minggu @ 14 hari,NoSN pantang jangan sekali-kali silap,penghantaran sms pendaftaran wajib ke nombor tunggal ini sahaja 014-7057769,nombor tel dapat yang tak cantik boleh tukar dengan rujuk di sini,daftar simkad hanya dibenarkan 10 keping untuk seseorang individu,mahu daftar akaun bank mesti pergi ke satu-satunya cpanel Tone Excel ini dengan cara log masuk di sini dan terakhir harus semak dalam lingkungan 3 kali ++ atau minta upline bantu semak sebelum tekannya butang ‘send’ sms aktif sim kad Tone Excel.

Aktif Sim Kad Tone Excel

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someoneShare on StumbleUponDigg thisShare on RedditBuffer this page