Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel.

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel merupakan satu kesalahan yang tidak dapat dimaafkan oleh sistem DEC(Data Entry Center) Tune Talk Tone Excel.Setelah kita memesan sim kad Tune Talk Tone Excel,kita perlu mendaftar menggunakan format sms & mengaktifkannya dan seterusnya menghantar hanya satu sms ke mana-mana nombor h/p untuk sim kad itu aktif sepenuhnya & boleh digunakan.Untuk proses pendaftaran tersebut,setelah kita hantar sms pendaftaran menggunakan format yang betul,masa yang paling cepat untuk mendapat balasan dari DEC Tone Excel bahawa pendaftaran telah berjaya adalah 1 jam.Masa yang paling lambat adalah 48 jam.Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel

Kalau anda tidak menerima apa-apa sms dalam tempoh tersebut,ada sesuatu yang tidak kena semasa menaip maklumat dlm sms pendaftaran tersebut.Untuk itu,janganlah risau.Anda harus hubungi pihak DEC Tone Excel untuk bertanya khabar & mendapat langkah betul yang sepatutnya.Jadi berhati hati semasa menaip sms tersebut mengikut format yang betul & setelah berpuas hati baru boleh hantar.Terdapat banyak Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel yang telah dilakukan oleh para pendaftar mengikut pemgalaman yang lepas.

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Keteranganad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375  Terdapat 13 maklumat/perkataan pada contoh ini.Setiap maklumat/perkataan dipisahkan oleh satu space yang menjadikan ia 13 maklumat/perkataan.Setiap maklumat/perkataan terdiri daripada huruf & nombor yang mesti rapat.Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel

Penerangan Tentang Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel.

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk ToneExcel Antara Maklumat dengan Maklumat Lain Tidak Dipisahkan Dengan 1 Space/Ruang.
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah52200 idp906375
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Nota: Antara mewah dengan poskod 52200 tidak dibuat 1 space.Yang betul adalah: 
ad jusoh bin kamil 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Meletakkan Tanda Koma Kepada Maklumat Tersebut.
ad ka’mal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Nota: Tanda koma pada ka’mal tidak boleh dibuat.Sebarang tanda koma pada setiap perkataan tidak boleh diletakkan sama sekali.Sistem DEC tidak terima.Yang betul adalah:
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Meletakkan tanda sengkang (/),dash(-) dan titik (.) pada maklumat lain selain alamat.
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp/906375
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Nota: Jangan sekali-kali meletakkan tanda sengkang (/),dash (-) dan titik (.) pada @ di antara apa-apa maklumat/perkataan yang tidak sepatutnya yang lain kecuali di bahagian alamat.Di bahagian alamat kita boleh masukkan tanda sengkang (/),dash (-) dan titik (.) kerana ramai bakal pendaftar yang mempunyai alamat yang ada tanda tersebut.Tanda (/),(-),(.) tersebut dengan huruf/nombor lain mesti rapat(tidak dipisahkan dgn space) menjadikan ia satu maklumat/perkataan.Wajib.Kalau tidak ia akan ditolak.Tanda (/),(-),(.) pada setiap maklumat/perkataan lain tidak akan diterima oleh sistem DEC Tone Excel.Contoh yang betul adalah:
Contoh 1: ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375
Contoh 2: ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no18-02-02 jalan bukit mewah 2/45c 52200 idp906375
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk ToneExcel ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.18-02-02 jalan bukit mewah 2/45c 52200 idp906375

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk ToneExcel Terdapat 2 space(double space) antara maklumat-maklumat tersebut.
ad kamal bin hasan  85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Nota: Terdapat 2(double) space antara hasan dan nombor SN simkad 85555555.Yang betul adalah satu space sahaja:
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk ToneExcel Tersalah anggap bila melihat mesej yang 2 baris di skrin h/p dengan menekan enter dan ini menjadikan sms tersebut menjadi 2 dengan ada maklumat dipisahkan oleh banyak space,bukannya 1 space sahaja sepertimana yang sepatutnya.
            ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan
 bukit mewah 52200 idp906375

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Nota: Setiap perkataan dalam sms pendaftaran simkad Tone Excel ini mesti hadir dalam satu baris dengan dipisahkan oleh satu space.Kadang skrin handphone kita kecil dan farmat sms yang sudah betul menjadi 2 baris.Kemudian kita buat space satu lagi untuk baris kedua tersebut.Padahal sudah betul tadi.Maka jadi 2 space terjadi antara jalan dan bukit.Ini akan ditolak oleh sistem DEC.Jadi,halusi betul-betul untuk setiap pendaftaran.
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk ToneExcel Menaip poskod dengan 4 angka sahaja(sebenarnya 5 angka) & juga lupa menaip poskod dalam pendaftaran tersebut.
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 5220 idp906375
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk ToneExcel Nota: Nombor poskod 5220 yang anda masukkan adalah empat angka sahaja.Yang sebetulnya poskod semuanya lima angka.Anda mesti masukkan 52200.Poskod juga adalah wajib dimasukkan dalam setiap pendaftaran simkad Tone Excel.Yang betul adalah:
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk ToneExcel Menaip perkataan ‘idp’ dengan ‘ipd’ atau ‘id’.
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 ipd906375
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Nota: Bukannya id ataupun ipd ya.Yang sebetulnya adalah idp.Contoh yang betul adalah:
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk ToneExcel Menaip sesuatu selepas maklumat yang sebenarnya telah betul & lengkap tersebut seperti menaip apa-apa saja selepas idp1234.
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906435 set.
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Nota: Jangan taip apa-apa perkataan atau mesej selepas idp906375……Perkataan set tak perlu.Setiap pendaftaran pengakhirannya adalah nombor idp sahaja.Tidak ada lagi perkataan selepas itu.Kalau anda taipkan juga walau tanda titik sekalipun,sistem DEC Tone Excel akan reject.Yang betul adalah:
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk ToneExcel Ejaan yang salah untuk maklumat tersebut.
add kamal bin hasan s/n 85555555 86666666 i/c 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 5220 ipd906375
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel Nota: add tu salah.sepatutnya ad.Selepas hasan anda masukkan s/n.Salah.Jangan masukkan s/n itu.Anda masukkan juga i/c sebelum nombor kad pengenalan 860622115538 itu.Salah…..Jangan masukkan perkataan i/c…..poskod 5220 salah.Sepatutnya poskod lima angka iaitu 52200.Pada perkataan ipd906375 salah.Yang sebetulnya adalah idp906375…..idp bukan ipd.Yang betul adalah:
ad kamal bin hasan 85555555 86666666 860622115538 no.7 jalan bukit mewah 52200 idp906375
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel
Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel

Berhati-Hati Dengan Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel.

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone ExcelAnda harus hindari daripada Format sms salah daftar sim kad Tune Talk Tone Excel di atas.Jika melakukan kesalahan boleh dimaafkan sebenarnya di mana sistem tidak akan memberi tindak balas kepada pendaftaran tersebut dalam lebih 48 jam & kad anda tidak pun didaftarkan.Anda harus dengan ringan tangan boleh hubungi pihak DEC Tone Excel untuk membetulkan masalah tersebut di talian 0111-5081515, 0111-5091515, 0111-5121515, 0111-5131515, 0111-5141515.Jadi halusi betul-betul & puas hati sebelum hantar mesej tersebut untuk mengelakkan Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel.

Format Sms Salah Daftar Sim Kad Tune Talk Tone Excel

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someoneShare on StumbleUponDigg thisShare on RedditBuffer this page