Insurans Kemalangan Tune Talk.

Insurans Kemalangan Tune Talk adalah salah satu keistimewaan yang boleh diterima oleh pengguna sim kad Tune Talk Tone Excel.Pengguna sim kad Tune Talk Tone Excel berpeluang untuk mendapat insurans kemalangan Tune Talk percuma bernilai RM100,000 percuma yang dikeluarkan oleh pihak Tune Insurance.Insurans Kemalangan Tune Talk Dulu kelayakan untuk menerima insurans kemalangan Tune Talk percuma ini adalah pengguna harus top up paling kurang RM30,tapi selepas 20 Febuari 2014,syarat untuk menerima insurans kemalangan ini adalah top up paling kurang RM50.Secara kesimpulannya,kelayakan untuk mendapat insurans kemalangan Tune Talk ini diperolehi pada hari yang ke-61 di mana syaratnya adalah pengguna prepaid Tune Talk wajib topup paling kurang RM50 pada 2 bulan yang sebelumnya.Jika anda tidak topup paling kurang RM50 bagi 2 bulan yang pertama ini,anda akan terlepas peluang untuk memperolehi perlindungan insurans kemalangan Tune Talk untuk selama-lamanya ya.2 bulan yang dimaksudkan adalah sebagai “Tempoh Bertenang” oleh syarikat Tune Talk.Sekiranya anda lepas serta lulus syarat topup 2 bulan pertama ini,anda tidak dikenakan syarat lagi untuk wajib topup RM50 ke atas untuk mengelak disekat daripada mendapat perlindungan insurans kemalangan Tune Talk selama-lamanya.Anda topup anda dapat.

Jika tidak sebaliknya & boleh topup semula selepas itu dan mendapat perlindungan insurans kemalangan Tune Talk semula.Penerangan lagi selepas 2 bulan tersebut itu anda dikehendaki untuk membuat top up paling kurang RM50 untuk menerima kelayakan mendapatkan insurans Tune Talk untuk bulan yang selepas itu.Tarikh pengiraan topup dikira bermula dari 1hb hingga 29,30 @ 31 haribulan untuk setiap bulan.Katakan contoh anda topup RM50 pada 31 hb Jun,anda layak untuk menerima insurans pada bulan Julai.Contoh lagi sekiranya anda top up pada 1hb Julai,anda layak menerima insurans kemalangan Tune Talk tersebut pada bulan Ogos.

Syarat Kelayakan Menerima Insurans Kemalangan Tune Talk.

Umur kelayakan untuk menerima polisi ini adalah antara 12-65 tahun.Kelayakan untuk menerima insurans ini adalah untuk kemalangan yang melibatkan kematian & kecacatan kekal anggota badan akibat kemalangan motokar.Bagi kemalangan melibatkan motosikal dalam apa jua sekalipun dan juga pejalan kaki,ia tidak termasuk dalam kelayakan insurans ini.Insurans Kemalangan TuneTalk

Insurans Kemalangan TuneTalkPengguna yang terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi juga tidak layak untuk mendapatkan polisi ini.Senarai pekerjaan berisiko tinggi yang tidak tertakluk untuk menerima insurans ini adalah:

Insurans Kemalangan TuneTalk Jokey Kereta Insurans Kemalangan TuneTalk Pekerja Pemungut Hutang Insurans Kemalangan TuneTalk Pekerja Yang Terlibat Dalam Aktiviti Pembalakan Insurans Kemalangan TuneTalk Pekerja Kelab Malam Insurans Kemalangan TuneTalk Pekerjan Pengeluaran Bahan Berbahaya Insurans Kemalangan TuneTalk Penguatkuasa Undang-Undang Termasuk Juga Pengawal Keselamatan Insurans Kemalangan TuneTalk Pekerja Pembinaan Insurans Kemalangan TuneTalk Ahli Sukan Profesional Insurans Kemalangan TuneTalk Pekerjaan Berkaitan Bisnes Kredit Kad Insurans Kemalangan TuneTalk Agensi Pelancongan(Kecuali Umrah) Insurans Kemalangan TuneTalk Pekerjaan Dalam Bidang Penerbangan Insurans Kemalangan TuneTalk Pekerja Airport & Penerbangan.

Insurans Kemalangan Tune Talk

Nombor Polisi Insurans Kemalangan Tune Talk Pada Sim Kad Tone Excel.

Nombor polisi insurans kemalangan Tune Talk boleh diperolehi di belakang sim kad Tone Excel.16 digit nombor tersebut terdapat di bawah bar kod sim kad tersebut.Insurans Kemalangan Tune Talk

Pengguna sim kad Tone Excel mestilah mendaftarkan nama & nombor ic yang betul semasa mula-mula mengaktifkan/mendaftar simkad untuk mendapat kelayakan menerima insurans tersebut.Jika anda rasakan pendaftaran tersebut tidak betul,anda harus hubungi office Tone Excel di talian 03-90563809 ataupun boleh hubungi 13100 (TuneTalk) untuk membetulkan pendaftaran tersebut.Anda boleh memberikan salinak kad pengenalan kepada mereka.

Maklumat Berkaitan Insurans Kemalangan Tune Talk RM100,000.

Insurans Kemalangan Tune Talk Untuk mengetahui segala maklumat tentang polisi: KLIK DI SINI
Insurans Kemalangan Tune Talk Maklumat tentang kelayakan & tuntutan: KLIK DI SINI
Insurans Kemalangan Tune Talk Borang pewaris: KLIK DI SINI
Insurans Kemalangan Tune Talk Untuk maklumat lanjut berkaian polisi & tuntutan boleh hubungi nombor: 03-20708033 / 03-20702828

Prosedur Tuntutan Insurans Kemalangan Tune Talk RM100,000.

Anda mestilah mengisi borang tuntutan Insurans Kemalangan Tune Talk dalam masa 15 hari daripada tarikh kemalangan berlaku.Sila isi borang tuntutan dahulu.Borang tuntutan boleh di download di sini: KLIK DI SINI.Borang tuntutan yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen di bawah:

Personal Insurance Tune Talk Tone ExcelBagi Kematian:

Personal Insurance Tune Talk Tone Excel Sijil Kematian Mangsa
Personal Insurance Tune Talk Tone Excel Permit Untuk Perkuburan
Personal Insurance Tune Talk Tone Excel Laporan Bedah Siasat Dari Hospital
Personal Insurance Tune Talk Tone Excel Laporan Polis
Personal Insurance Tune Talk Tone Excel Salinan Kad Pengenalan & Sijil Perkahwinan
Personal Insurance Tune Talk Tone Excel Jika Mangsa Belum Berkahwin,Sertakan Salinan Kad Pengenalan Ibu Bapa

Personal Insurance Tune Talk Tone ExcelBagi Hilang Upaya & Kecacatan Kekal:

Personal Insurance Tune Talk Tone Excel Borang Tuntutan Yang Telah Diisi Laporan Penuh Perubatan
Personal Insurance Tune Talk Tone Excel Laporan Polis
Personal Insurance Tune Talk Tone Excel Laporan Kemalangan Industri (Sekiranya Kemalangan Dalam Industri) & Laporan PERKESO

Insurans Kemalangan TuneTalk

Insurans Kemalangan Tune Talk Pengguna Mendaftar Banyak Simkad.

Bagi pengguna yang mendaftar banyak akaun @ simkad Tone Excel di bawah satu-satu nama,insurans kemalangan Tune Talk hanya dikira satu sahaja.Bagi pengguna yang telah mempunyai insurans kemalangan lain selain dari insurans Kemalangan Tune Talk ini,segala kelayakan Tune Talk ini masih berjalan seperti biasa.Jika mempunyai banyak insurans,ia dikira sebagai bonus pengguna tersebut untuk mendapat manafaat daripada insurans lain & insurans kemalangan Tune Talk.Insurans Kemalangan Tune Talk

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someoneShare on StumbleUponDigg thisShare on RedditBuffer this page