Cara Share Tupup Tune Talk Tone Excel.

Setiap Telco mempunyai memerlukan pengguna menekan nombor kod yang berbeza untuk transfer/share topup masing-masing.Untuk Share Tupup Tune Talk Tone Excel,memerlukan kita menekan butang/nombor yang ditetapkan.Share topup ini adalah untuk kita berkongsi topup dengan orang lain.Ia juga untuk kegunaan sendiri dikala kita dalam kecemasan bilamana kredit dalam handphone kita sudah habis.Maka kita boleh transfer/share topup dari handphone kita yang satu lagi/orang lain untuk dimasukkan ke dalam handphone kita tersebut.Jumlah nilai transfer/share topup dalam telco Tune Talk Tone Excel Adalah RM3 Dan RM5.

Cara Untuk Share Tupup Tune Talk Tone Excel.

Cara transfer/Share Tupup Tune Talk Tone Excel adalah dengan menekan butang 111#.Kemudian pilih nombor 3 iaitu “KREDIT“.Pilih nombor 2 iaitu “TRANSFER‘.Kemudian taip nombor handphone yang memerlukan topup tersebut sebagai contoh nombor 0113441234 diikuti simbol * dikuti nilai yang hendak ditransfer/share samada 3 @ 5 (RM3@RM5).Semuanya rapat tanpa sengkang.Jadi apa yang perlu kita tekan taip adalah 01134412345.Kemudian telco akan tanya”TRANSFER RM5 TO 0113441234″.Kita perlu tekan “CONFIRM.Berjaya!!

Share Tupup Tune Talk Untuk Kemudahan Pengguna.

Telco Tune Talk bukan sebarang telco.Tune Talk menggunakan prasarana Celcom di mana ia mempunyai joint venture dengan Celcom.Setiap kualiti Celcom ada pada Tune Talk.Apa yang kita nampak bila kita menggunakan Telco Tune Talk adalah bila  kita topup kita akan diberikan bigpoints.Bigpoints akan sentiasa terkumpul dan tanpa disedari pointnya telah banyak dan kita boleh tukarkan dengan barangan lain.Satu lagi yang kita nampak adalah bila kita topup RM30 kita diberi percuma RM10.Bila kita topup RM50 kita diberi percuma RM20.Jadi keseluruhan yang akan dikreditkan adalah RM40 & RM70.Ada banyak lagi kelebihan lain yang kita semua sudah sedia maklum.

Kemudahan Share Tupup Tune Talk semestinya memberi satu kemudahan yang disediakan di Telco Tune Talk Tone Excel.Kita boleh Share Tupup Tune Talk Tone Excel setiap 24jam.Selepas Share Tupup Tune Talk pertama,kita perlu tunggu 24jam kemudian untuk Share Tupup Tune Talk Tone Excel yang satu lagi.Kita boleh Share Tupup Tune Talk Tone Excel setiap hari selagi kredit yang ada dalam handphone tersebut masih ada atau lebih RM3.50.Caj 50sen dikenakan untuk setiap transaksi Share Tupup Tune Talk.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someoneShare on StumbleUponDigg thisShare on RedditBuffer this page